Zvýšený hygienický režim v zubním centru Dental Bros s platností od 6.4.2020 do odvolání


Vážení pacienti, vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás informovat, že se nám podařilo zajistit dostatek OOPP a sestavit efektivní protokol, jak minimalizovat riziko nákazy onemocněním COVID-19 v našem zubním centru. K dokonalému efektu tohoto režimu je ovšem zapotřebí také výborná spolupráce ze strany Vás, našich pacientů. Prosíme proto každého o maximální zodpovědnost a pečlivost při dodržování našich pokynů a doporučení, chráníte tím nejen sebe, ale zároveň náš personál a všechny lidi, s kterými budete dále v kontaktu.

Naše zubní centrum bude pokračovat v provozu se zvýšeným hygienickým režimem. Znamená to, že budeme mít otevřeno od 8 do 15,30hod pouze pro vybrané, objednané a předem poučené pacienty!

Rádi bychom poprosili naše pacienty o spolupráci:

  • Prosíme pacienty, kteří již pociťují nějaké symptomy infekčního onemocnění (bolest hlavy, rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota...), aby vůbec nevstupovali do prostor našeho zubního centra a domluvili se na dalším postupu raději telefonicky na našem tel. čísle 602 337 487, příp. prostřednictvím našeho emailu info@dentalbros.cz.
  • Ostatní pacienty, kteří žádné infekční příznaky nemají, prosíme před vstupem do zubního centra kontaktujte telefonicky naší recepci, aby nedocházelo ke kumulaci lidí v našich prostorách, recepční Vás pozve dovnitř ve vhodnou chvíli. Pacienti jsou povinni při pohybu v našem zubním centru mít přes ústa a nos nasazenou roušku, kterou sundávají jen na pokyn našeho personálu (typicky během vyšetření, RTG snímku nebo ošetření). Po příchodu prosíme pacienty o okamžitou dezinfekci rukou v čekárně, pravdivé vyplnění anamnestického dotazníku, který dostanete na naší recepci a podstoupení bezkontaktního změření Vaší aktuální tělesné teploty - dle výsledku Vás ošetříme, nebo přeobjednáme na jiný termín.
  • Pacienty nad 70let věku nebo imunodeficientní pacienty (především onkologicky nemocní jedinci nebo pacienti s dekompenzovaným diabetes mellitus) bychom rádi poprosili, aby svou návštěvu pokud možno odložili na dobu, kdy nehrozí bezprostřední riziko nákazy, protože dle současných dat je při nákaze takového pacienta nejvyšší riziko někdy i velmi vážných zdravotních komplikací.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci, s úctou,

Váš tým zubního centra DENTAL BROS