Filozofie péče o klienty


Jsme moderně vybavené zubní centrum, ve kterém se o Vaše ošetření postará zkušený
a příjemný personál. Záleží nám na tom, aby veškerá naše práce byla provedena
maximálně kvalitně, efektivně a bezbolestně. Jedině tak můžeme zajistit, aby
výsledky našeho ošetření byly dlouhodobé a klient odcházel spokojený. Pro docílení
těchto výsledků postupujeme v souladu s naší filozofií. Tímto si dovolujeme Vás
s naší filozofií péče o klienty seznámit:


  • Pokud jste u nás ještě nebyli, věřte, že se není čeho bát a klidně se můžete objednat. Budeme se na Vás těšit. První návštěva je pro nás velmi důležitá, neboť právě tam započne budování důvěry mezi klientem a lékařem. Na první návštěvě se u nás provádí komplexní vstupní vyšetření (rentgenové a klinické vyšetření, dokumentace současného stavu chrupu), na jehož základě poté společně s klientem stanovíme léčebný plán na míru a poskytneme mu také odhadovaný cenový rozpočet léčby. Na první návštěvu doporučujeme našim klientům přijít alespoň s 15minutovým předstihem kvůli administrativním úkonům. 
  • Rádi vše na požádání vysvětlíme a navrhneme také alternativy léčby. Léčebný plán může být v průběhu léčby měněn v závislosti na přáních klienta, nebo s ohledem na změnu zdravotního stavu klienta. Ošetřující lékař klienta včas upozorní na vhodnost změny léčebného plánu.
  • Jak dlouho bude jednotlivé ošetření trvat? Po zvážení náročnosti konkrétního stomatologického výkonu Vám navrhneme délku každého ošetření (při menších výkonech je to obvykle 1 hodina). Délka ošetření je vždy stanovena dle časové náročnosti daného ošetření a rovněž s ohledem na časové možnosti klienta.
  • Objednání k ošetření se provádí přes naši recepci, stejně tak veškeré změny termínů. Dva dny před termínem zasíláme klientům SMS s připomenutím objednaného termínu a s žádostí o jeho odsouhlasení. Změny termínů jsou možné, přičemž změna platí až po jejich odsouhlasení lékařem, dentální hygienistkou nebo recepční. Pokud změna není z naší strany ústně či písemně odsouhlasena, platí původní objednaný termín.
  • Klientům doporučujeme, aby v průběhu i po ukončení léčby chodili na pravidelné preventivní prohlídky k zubnímu lékaři, ideálně jednou za 12 měsíců. Na preventivních prohlídkách se mnohdy podchytí a vyřeší vznikající problém v dutině ústní a předejde se tak náročnějším zákrokům do budoucna.
  • Velmi důležitá je také ústní hygiena. Její kvalitní provádění klienty rádi naučíme ve spolupráci s naší dentální hygienistkou. Rovněž klientům důrazně doporučujeme chodit pravidelně na dentální hygienu, a to ideálně jednou za 6-12 měsíců, parodontologickým klientům pak doporučujeme návštěvy častější, ideálně jednou za 3-4 měsíce. Dentální hygiena je preventivní výkon, díky kterému se předejde řadě problémů včetně zubních kazů.
  • Na naše služby poskytujeme záruku. Pokud ústní hygiena klienta probíhá dle našich doporučení a není zanedbaná, poskytujeme tyto nadstandardní záruky: na fotokompozitní výplně poskytujeme záruku v délce 3 let, u fixních protetických prací poskytujeme záruku v délce 5 let. V opačném případě jsou veškerá provedená ošetření bez záruky.
  • Doporučujeme, aby se klienti dostavovali ke každému objednanému termínu ošetření s vyčištěným chrupem. V případě potřeby je možné pro vyčištění zubů použít náš hygienický box přímo u nás v zubním centru.
  • Pokud se klient nemůže dostavit či má zpoždění, prosíme, aby nás o tom informoval telefonicky. Prosíme klienty, kteří ví, že se na objednaný termín ošetření nedostaví, aby nás alespoň 24 hod před začátkem objednaného termínu telefonicky kontaktovali. Ulehčí to chod našeho zubního centra. Pokud nás klient bez závažného důvodu nekontaktuje ani před započetím objednaného termínu, může mu být účtován ztracený ordinační čas dle minutové kalkulace nákladů ordinace (60Kč/min zubní lékař, 25Kč/min dentální hygienistka). Jako závažný důvod se považuje např. situace, kdy je klient účastníkem dopravní nehody, postihly jej náhlé závažné zdravotní komplikace apod.
  • Ceníme si času našich klientů, proto všem garantujeme včasné ošetření v objednaném čase. Pokud se ošetřující personál zdrží o více než 20 minut oproti plánovanému začátku ošetření, má klient nárok na kompenzaci ve formě jednorázové slevy z plánovaného ošetření.