Pro pacienty

Veškeré stomatologické výkony provádíme podle aktuálně uznávaných moderních postupů, jejichž hlavní parametry jsou:

  • bezbolestnost - vše provedeme v lokální anestézii (místním znecitlivění)
  • minimální invazivita ošetření a preciznost - používáme vizualizační techniku ve formě lupových brýlí nebo operačního mikroskopu, díky těmto technologiím jsme schopni vidět a tím ošetřit i nejmenší detail
  • dlouhodobá funkčnost ošetření - pečlivé provedení výkonu v ordinaci ve spojení s kvalitní domácí péčí o chrup zajistí stálý výsledek

Preventivní stomatologie

Klademe velký důraz na prevenci.
Nejlepší a zároveň nejlevnější cesta péče o Vaše ústa je stomatologickým výkonům předcházet pečlivou domácí péčí a pravidelným docházením na preventivní prohlídku k zubnímu
lékaři. U svých dospělých pacientů provádíme preventivní prohlídku 1x ročně, podle posouzení stavu orálního zdraví a úrovně domácí péče zubním lékařem pacienti docházejí ve stanovených intervalech k dentální hygienistce. U dětí doporučujeme na preventivní prohlídku přijít 2x ročně. Pravidelně zhotovujeme diagnostické rentgenové snímky, abychom včas zachytili případný problém, který nemusí být na první pohled patrný.


Fotokompozitní výplně

Jde o stomatologický výkon sloužící k dlouhodobé náhradě poškozených tvrdých zubních tkání (skloviny a dentinu). K poškození tvrdých zubních tkání dochází nejčastěji zubním kazem, méně často traumatem (úrazem). V naší praxi zhotovujeme nejčastěji fotokompozitní ("bílé") výplně z důvodu minimální invazivity ošetření, dlouhé trvanlivosti a vynikající estetiky použitého materiálu. Předpokladem kvalitního zhotovení takové výplně je ošetření v lokální anestézii se zajištěním suchého pracovního pole pomocí kofferdamu (latexová blána k izolaci zubů proti vlhkému
okolí dutiny ústní).


Protetická stomatologie

Na předchozí stomatologickou terapii navazujeme v případě potřeby protetickou terapií. Tento obor se zabývá náhradou většího množství ztracených tvrdých i
měkkých tkání dutiny ústní laboratorarně (nepřímo) zhotovenými výrobky. Podle konkrétní situace zuby opatřujeme
fixními náhradami - částečnými korunkami (inlay, onlay, overlay), korunkou nebo můstkem, nebo snímatelnými náhradami - protézami (celkovými nebo částečnými).

Dětská stomatologie

Ošetřujeme nejen dospělé, ale i
děti. Věříme, že pouze dobře informovaný a spolupracující
rodič může zajistit kvalitní péči o chrup u svého dítěte. Je
velmi pravděpodobné, že dobré návyky v péči o chrup, které
člověk získá v dětství, si udrží po celý život a vyhne se tím nákladným stomatologickým výkonům v budoucnosti.


Endodoncie

Pokud je zub již destruován natolik, že dojde k nevratnému poškození zubní dřeně (zánětu či
odúmrti "zubního nervu"), je při požadavku záchrany
takového zubu nutné tyto tkáně ze zubu odstranit. Tento výkon je
znám spíše pod názvem "ošetření kořenových kanálků",
které spočívá v mechanickém opracování, důkladné dezinfekci
a hermetickém zaplnění kořenového systému. Podmínkou úspěchu je precizní provedení ošetření v lokální anestézii se
zajištěním suchého a čistého pracovního pole, výkon proto
provádíme za použití stomatologické vizualizační techniky (lupových brýlí Zeiss a operačního mikroskopu CJ Optik), ošetřovaný zub izolujeme pomocí kofferdamu.


Implantologie

Jedná se o stomatochirurgické
ošetření, které nám narozdíl od konvenčního fixního protetického ošetření (můstku na sousedních zubech) dovoluje nahradit ztracené zuby bez nutnosti zásahu do sousedních zubů. V lokální anestézii zavádíme do místa ztracených zubů vysoce kvalitní titanové implantáty, které necháme nejdříve po určitou dobu hojit a obrůst kostí = osseointegrovat. Po tomto procesu je opatříme protetickou náhradou esteticky a funkčně odpovídající původní situaci před ztrátou zubu/ů.

Parodontologie

Tento stomatologický obor považujeme za základní pilíř naší komplexní stomatologické péče. Parodontologie se zabývá onemocněním parodontu (závěsného aparátu zubu). Podle míry postižení parodontu hovoříme o gingivitis (zánětu dásní), či parodontitis (závažnější zánětlivý stav, kdy již došlo k úbytku kosti kolem zubů). Individuálně stanovíme diagnózu a následný léčebný plán a své parodontologické pacienty ošetřujeme ve spolupráci s dentální hygienistkou.


Dentoalveolární chirurgie

Někdy v ústech nacházíme i takové zuby, které není možno při nejlepší vůli zachovat, nebo jejich zachování při komplexním pohledu na celkový stav orálního
zdraví nemá smysl. V takových případech přistupujeme k extrakci (odstranění zubu z úst). Kromě tohoto výkonu se zabýváme v rámci stomatochirurgie také odstraněním patologických útvarů, nežádoucích slizničních řas, chirurgickou úpravou protézního lože před zhotovením snímatelné náhrady apod. Veškeré stomatochirurgické výkony provádíme v lokální anestézii.


Bělení zubů

Provádíme bělení zubů kombinovanou technikou domácího a ordinačního bělení. Nejprve je nutné chrup pomocí individuálně zhotovených přesných nosičů doma předbělit, následuje ordinační bělicí procedura a poté domácí udržovací kúra. Garantujeme výsledek a trvanlivost ošetření při dodržení dohodnutého postupu.