Proč nemáme smlouvy se ZP

Často se nás ptáte, proč nemáme smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Toto rozhodnutí jsme učinili po dlouhé úvaze a v následujícím textu se Vám pokusíme vysvětlit proč. Můžeme to rozdělit do několika bodů.

  • Dostatek času na ošetření = kvalita ošetření

Úhrady stomatologických výkonu zdravotními pojišťovnami neodpovídají reálným nákladům moderní stomatologické praxe. Lékaři, kteří ošetřují "na pojišťovnu", jsou nuceni z ekonomických důvodu krátit čas ošetření pod únosnou mez, kdy lze ještě provést dané ošetření kvalitně. Výsledkem takového ošetření bývá obtížně řešitelný, někdy i neřešitelný problém s daným zubem. Pokud je takový zub ještě možné zachránit, bývá následné ošetření finančně mnohem náročnější, než kdyby si pacient zprvu uhradil precizně provedeny základní výkon. 

  • Nesmyslná byrokracie, která ukrajuje čas na pacienty

Časová náročnost administrativy stomatologické praxe spolupracující s pojišťovnou je obrovská. Tento čas musí rovněž "někdo" zaplatit. Myslíme si, že jako zubní lékaři bychom se měli věnovat především ošetřování svých pacientů a nemrhat čas zbytečným papírováním, kterého je mimochodem i tak nadbytek.  

  • Výkony hrazené pojišťovnou již dlouho nejsou standardní péče

Stomatologické výkony hrazené zdravotní pojišťovnou neodpovídají možnostem moderní stomatologie. Standardy ošetření stanovené ZP není možné považovat za standard současné stomatologicke péče. 

  • Platím si zdravotní pojištění, proč mám platit ?

Jak již bylo zmíněno, úhrady ZP za stomatologické výkony neodpovídají ( a v reálném světě ani odpovídat nemohou) skutečným nákladům moderní stomatologické praxe. Zdravotní pojištění, které je nám všem bez možnosti volby každý měsíc odváděno státu, by mělo sloužit pouze k pokryti základní lékařské péče (prevence a záchrana života), rozhodně by nemělo být chápáno jako předplacená lékařská péče v plném rozsahu. Pravdou je, že stomatologická péče není ošetření zachraňující život. Jedná se nejčastěji o léčbu zubního kazu, onemocnění parodontu a jejich komplikací. Jsme si vědomi, že toto prohlášení není populární, ale faktem zůstává, že až na velmi vzácné výjimky se jedná o plně preventabilní onemocnění. Každý z nás je schopen pravidelnou, zodpovědnou a hlavně správně prováděnou domácí péči ovlivnit zdraví svého chrupu. 

  • Nemožnost vykázat výkon a dovybrat rozdíl ceny od pacienta

Spousta lidí si myslí, že zubní lékař může vykázat výkon pojišťovně a rozdíl, který zbývá doplatit, vybere od pacienta. Toto ale bohužel podle současné legislativy není v ČR možné.